Skip to Content

Økern Siste Nytt

17.06.2021

Kjære medlem!

Vi åpner opp igjen! Endelig kan vi komme med gode nyheter, for nå tar vi omsider hverdagen tilbake, og f.o.m. torsdag 17. juni holder vi igjen treningssenteret døgnåpent!!! Allerede fredag 18. juni begynner vi også med sal- og sykkel timer. Her vil dere etterhvert finne oppdatert timeplan på www.sportytude.no/okern eller på din egen “Sportytude app”.

Vi kommer samtidig også til å gå bort fra at man trenger å booke tid for å trene egentrening, mens på saltimer vil det fremdeles være krav om å booke plass, ettersom det der er et begrenset antall plasser tilgjengelig. Det lempes noe på restriksjonene i forhold til antall personer som kan samles i lokaler innendørs, og man går tilbake til det å holde avstand til andre. Kravet vil nå være 1 meter ved normal aktivitet, og 2 meter ved høy intensitet/aktivitet. Vi vil derfor fortsatt ha et begrenset antall plasser på sal- og sykkeltimer, hvor aktiviteten må holdes med god avstand, samt at vi i kondisjonsavdelingen fortsetter med at annenhver maskin er tilgjengelig for bruk. Smittevernsreglene er fremdeles strenge, og det er utrolig viktig at alle overholder disse videre, slik at vi kan fortsette å holde senteret døgnåpent også fremover.

Her er de viktigste punktene, som må overholdes:

  • Dersom du har den minste mistanke om at du er syk/smittet, så har du en gyldig og god grunn til å holde deg hjemme, og å ikke dra på treningssenteret.
  • Når man kommer på senteret, alle registrere seg inn ved ankomst. Det er absolutt ikke tillatt å slippe inn en venn, kjæreste osv., da vi er helt avhengige av at vårt besøks register til enhver tid stemmer helt overens med hvem som er inne i lokalene. Selvom du har booket deg på sal-/sykkel time, må du også registreres ved oppmøte. Dersom dette ikke overholdes, kan vi bli nødt til å gå bort fra døgnåpen trening igjen!
  • Respekter avstands kravene på 1 og 2 meter.
  • Ta alltid med deg 1 flaske med desinfisering fra resepsjonen når du skal trene. Spray over alle grepspunkter og andre steder hvor huden kommer i direkte kontakt med utstyret du benytter, både før og etter bruk. Ta så med flasken ned, og sett den på resepsjonsdisken.

Kompensasjon:

I utgangspunktet er nå alle medlemskap aktivisert igjen, med mindre dere har sendt inn henvendelse med ønske om noe annet til bengt@sportytude.no. Og enkelte har også allerede kommet med tilbakemelding og ønsker for kompensasjon, som jeg vil belyse litt videre i teksten.

Vi ønsker å benytte anledningen til å takke dere alle for den tålmodigheten dere har vist oss gjennom disse uendelig lange månedene, og til de av dere som har vært med å betale medlemsavgiften gjennom deler eller hele denne perioden, så er vi evig takknemlige! Som vi gjennom tidligere sms/linker har informert, så ønsker vi nå å få tilbakemelding på om dere ønsker å kompenseres for dette, eller å gi dette som en støtte til ditt lokale treningssenter. Vi vil derfor sette en frist frem til 31. juli, for å komme med tilbakemelding på dette. For de av dere som benytter dere av pkt. 1, så trenger dere ikke å gi noen videre tilbakemelding for dette!

Alternativene vi tilbyr er da som følger:

  1. Jeg ønsker ikke kompensasjon og ønsker å gi dette som en gave til Sportytude Økern.
  2. Jeg ønsker at min kompensasjon går til gratis trening for en venn, kollega eller kjæreste.
  3. Jeg ønsker kompensasjon i form av 1 gratis PT time pr. mnd jeg har betalt for i stengt periode.
  4. Jeg ønsker kompensasjon i form av gratis trening for 50% av det jeg har betalt i stengt periode, resten ønsker jeg å gi i gave til Sportytude Økern.
  5. Jeg ønsker kompensasjon i form av gratis trening for alt jeg har betalt i stengt periode.

Avslutningsvis, så vil vi da bare ønske dere hjertelig velkommene tilbake på trening, og om du ikke allerede er i gang, og kjenner vår nye app, så er det bare å laste ned vår nye “sportytude” app, og registrere seg med den e-posten du har registrert hos oss som brukernavn og fødselsinfo (ddmmåå) som passord. Dersom du trenger hjelp, eller ikke får dette til, er det bare å kontakte oss på 22 88 60 00.

Velkommen på trening, vi gleder oss til å ta deg i mot!
Hilsen oss på Sportytude Økern!

Back to top