Skip to Content
Dawson

Dawson Hamilton

Dawson er utdannet trener ved Mico University College og Jamaica Fitness Association (JAFA) og har over 20 års erfaring som PT og treningsinstruktør.

Dawson vektlegger kontroll, optimal teknikk og å styrke kundens egen forståelse for å oppnå best mulig resultat.

Kontakt Dawson: pt@jamfit.no

Back to top